จดเครื่องหมายการค้า , ทำเครื่องหมายการค้า , เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ

ยกระดับความมั่นใจให้ธุรกิจ ต้องคุ้มครองชื่อแบรนด์อันมีค่าของคุณด้วยเครื่องหมายการค้า !

เมื่อธุรกิจขยายฐานการผลิตหรือกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศ เราก็จำเป็นที่จะต้องปกป้องแบรนด์สินค้าของเราในต่างประเทศด้วย     ผู้ประกอบการหลายๆท่าน อาจจะละเลยและลืมให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะคิดว่าไม่จำเป็น แต่รู้หรือไม่ว่า …   หากไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว คุณจะต้องเสี่ยง! เจอกับปัญหาอะไรบ้าง ?