จดเครื่องหมายการค้า , ทำเครื่องหมายการค้า , เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ

ผู้ประกอบการไทย ระวัง! ถูกละเมิดแบรนด์ในต่างประเทศ

จุดอ่อนของผู้ประกอบการไทยที่มีการลงทุนการค้าในต่างประเทศด้วย ส่วนใหญ่ชอบคิดว่าแค่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายในประเทศก็เพียงพอแล้ว